Jdi na obsah Jdi na menu
 

Trénink dětí a mládeže

4. 11. 2011

Trénink dětí a mládeže


Děti nejsou malí dospělí!
• Jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy...
• Trénink dětí má diametrálně odlišné cíle a úkoly!
Hlavní úkoly sportovní přípravy dětí:

 • Nepoškodit děti – zdravý rozvoj fyzický i psychický
 • Vztah ke sportu – radost, prožitek, emocionalita, spontánnost
 • Učení se základům sportu – předpoklady pro pozdější výkon

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem(výsledkem) dávkováním zatížení!


Věkové a vývojové zákonitosti

 •  Dětství – období růstu, vývoje a pohybového rozvoje
 •  Biologický – kalendářní věk - akcelerace a retardace

Věková období (odlišná z hlediska tělesného, psychického, motorického aj. vývoje)

 • mladší školní věk (6-10 let)
 • starší školní věk (11-15 let)
 • adolescence (16 +)

Mladší školní věk
Charakteristika období - vstup do školy, zpomalení růstu
• Všeobecně šťastné období, dobrá „ovladatelnost“

 •  6 až 7 let - pohybový luxus

nestálost, živost, přirozená potřeba pohybu

 •  8 až 10 let - "zlatý věk motoriky"

nejsnadnější učení pohybovým dovednostem
• Těkavost pozornosti
• Reálné nazírání
• Učení se nápodobou
• Prožitek
• Motivovat, projevit zájem
• Životospráva, denní řád

Starší školní věk
Char. období - nerovnoměrný bouřlivý vývoj, přechod dětství - dospělost, sebeuvědomování

 • 10 až 12 let – předpubertální etapa

je možné ještě snadné učení (technika a ovládání míče, koordinace...)

 • 12 až 14 let – pubertální vývoj

výrazné omezení kvality učení
• Vytváření vztahu ke sportu nejen jako ke hře, ale také jako k povinnosti.
• Upevňování zájmu o sport při zachování nadřazenosti školy
• Přístup taktní, diskrétní, obtíže brát s potřebným nadhledem
• Vyhýbat se ironii, řešit jen větší prohřešky
• Nevystupovat příliš autoritativně a nementorovat

 

Etapy sportovního tréninku
1. Etapa seznámení se sportem (sportovní předpřípravy)
- Optimální psychický i fyzický rozvoj
- Všestrannost, perspektivnost, přiměřenost, systematičnost
- Základy pro další sportovní činnost
- Trénink zaměřen na zvládnutí co největšího množství PD,
základů techniky a na všestrannost
2. Etapa základního tréninku
- Postupný růst výkonnosti na základě všestranné přípravy
- Zvládnutí základy techniky a taktiky, preference IHV
- Vztah k tréninku
- Osvojení si co největší množství PD
3. Etapa specializovaného tréninku
4. Etapa vrcholového tréninku

 

Všestrannost
a) OBECNÁ - veškeré pohybové činnosti (atletika, plavání, lyžování, gymnastika...)
b) SPECIALIZOVANÁ – kolektivní hry (fotbal, basketbal, házená, frisbee...)
c) SPECIÁLNÍ - hráč by měl umět hrát na všech postech, střídání brankářů do elévů

 

Hry v tréninku dětí
• Jednoznačně nejdůležitější v tomto období!
• Hry jsou součástí tr. procesu jako kterékoliv jiné cvičení.
• Při soutěžení jsou hráči koncentrovanější, zvyšuje se jejich zájem, aktivita a často i
rychlost provedení herních prvků.
• Hra účastníky baví, podněcuje v nich kreativitu, herní myšlení a přitom může mít
veliký význam (zdravotní, obratnostní, kondiční, rozvoj rychlosti reakce, herního
myšlení)
• Efektivita = minihry na malém prostoru
• Rozložme herní čas na kratší úseky

Citace:

Fajfer, Z.: Trenér fotbalu mládeže (6-15 let). Praha: Olympia, 2005.

(výtažky z textů, více také v Votík, J.: Trenér fotbalu „B“ UEFA licence. Praha: Olympia, 2005)